Jaarverantwoording

Transparante zorg staat bij ons centraal. Hiermee bedoelen wij dat wij een verantwoordelijkheid en verplichting hebben om aan te tonen wat er met gemeenschapsgeld is gedaan en op welke manier wij de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren. Wij zijn verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de prestaties van Friesland Begeleid Wonen. Deze gegevens kunnen ingezien worden op https://www.desan.nl/net/DoSearch/

Naast onze wettelijke verplichting rapporteren wij elk jaar een aantal belangrijke gegevens die als benchmark gebruikt kunnen worden voor het leveren van kwalitatief goede zorg.  Wij geven hieronder

Jaarverantwoording verslagjaar 2023

In 2023 is Friesland Begeleid Wonen extern geaudit door Dekra voor ons ISO 9001:2015 keurmerk voor het leveren van dagbesteding en (woon)begeleiding. Hier zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen.

Friesland Begeleid Wonen streeft ernaar om de kwaliteit en deskundigheid van de ondersteuning op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dit vraagt om een continue verbetering volgens de PDCA cyclus. Dit wordt geborgd in het jaarplan 2023 op de domeinen cliënt, medewerker en bedrijfsvoering

In 2023 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.

De tevredenheid van de cliënten over de begeleiding van Friesland begeleid wonen is gemiddeld een 8,2

Jaarverantwoording verslagjaar 2022

In 2022 is Friesland Begeleid Wonen extern geaudit door Dekra voor ons ISO 9001:2015 keurmerk voor het leveren van dagbesteding en (woon)begeleiding. Hier zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen.

Friesland Begeleid Wonen streeft ernaar om de kwaliteit en deskundigheid van de ondersteuning op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dit vraagt om een continue verbetering volgens de PDCA cyclus. Dit wordt geborgd in het jaarplan 2022 op de domeinen cliënt, medewerker en bedrijfsvoering

In 2022 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.

De tevredenheid van de cliënten over de begeleiding van Friesland begeleid wonen is gemiddeld een 8,5

Jaarverantwoording verslagjaar 2021

In 2021 is Friesland Begeleid Wonen extern geaudit door Dekra voor ons ISO 9001:2015 keurmerk voor het leveren van dagbesteding en (woon)begeleiding. Hier zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen.

Friesland Begeleid Wonen streeft ernaar om de kwaliteit en deskundigheid van de ondersteuning op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dit vraagt om een continue verbetering volgens de PDCA cyclus. Dit wordt geborgd in het jaarplan 2022 op de domeinen cliënt, medewerker, bedrijfsvoering, gebouw en terrein.

In 2021 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.

De tevredenheid van cliënten over de begeleiding van Friesland Begeleid Wonen is gemiddeld een 8,1.

Jaarverantwoording verslagjaar 2020

In 2020 is Friesland Begeleid Wonen extern geaudit door Dekra voor ons ISO 9001:2015 keurmerk voor het leveren van dagbesteding en (woon)begeleiding. Hier zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen.

Friesland Begeleid Wonen streeft ernaar om de kwaliteit en deskundigheid van de ondersteuning op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dit vraagt om een continue verbetering volgens de PDCA cyclus. Dit wordt geborgd in het jaarplan 2021 op de domeinen cliënt, medewerker, bedrijfsvoering, gebouw en terrein.

In 2020 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.

De tevredenheid van cliënten over de begeleiding van Friesland Begeleid Wonen is gemiddeld een 8,1.

Jaarverantwoording verslagjaar 2019

In 2019 is Friesland Begeleid Wonen extern geaudit door Dekra voor ons HKZ keurmerk voor het leveren van gehandicaptenzorg. Uit deze audit zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen.

Friesland Begeleid Wonen streeft ernaar om de kwaliteit en deskundigheid van de ondersteuning op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dit vraagt om een continue verbetering volgens de PDCA cyclus. Dit wordt geborgd in het jaarplan 2020 op de domeinen cliënt, medewerker, bedrijfsvoering, gebouw en terrein.

De tevredenheid van cliënten over de begeleiding van Friesland Begeleid Wonen is gemiddeld een 8,1.

In 2019 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen één klacht van een cliënt ontvangen. Deze klacht is met een positief resultaat afgerond.

De tevredenheid van cliënten over de begeleiding van Friesland Begeleid Wonen is gemiddeld een 7,9.

Jaarverantwoording verslagjaar 2018

In 2018 is Friesland Begeleid Wonen extern geaudit door Dekra voor ons HKZ keurmerk voor het leveren van gehandicaptenzorg. Uit deze audit zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen.

In 2018 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.

Jaarverantwoording verslagjaar 2017

In 2017 is Friesland Begeleid Wonen extern geaudit door Dekra voor ons HKZ keurmerk voor het leveren van gehandicaptenzorg. Uit deze audit zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen.

In 2017 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.