Dagbesteding Creatief

Op de dagbesteding van Friesland Begeleid Wonen wordt in groepsverband bijgedragen aan onder andere het vergroten van sociale contacten, het doen van creatieve werkzaamheden, het ontwikkelen van nieuwe (basis)vaardigheden, het bieden structuur en veiligheid. Door de ondersteuning op de dagbesteding kunnen cliënten doorstromen naar (vrijwilligers)werk of opleiding. De ervaring is dat dagbesteding op kleinschalig niveau een grotere bijdrage levert aan gezonde, actieve en doelgerichte invulling van de dag. Het werken hieraan heeft ook te maken met aanleren van een gezonde levensstijl, het structureren van de dag en het ontdekken van de individuele mogelijkheden.

Op de creatieve dagbesteding ligt de nadruk op het leren omgaan met de (psychiatrische) problematiek en het ontwikkelen van basisvaardigheden die nodig zijn voor doorstroom op de participatieladder. Hierdoor is de dagbesteding zeer laagdrempelig om te voorkomen dat deze doelgroep geen enkele vorm van structuur of dag invulling heeft.

Op de creatieve dagbesteding kan van maandag tot vrijdag van 9.00 – 16.00 uur dagbesteding gevolgd worden. Er worden groepsgerichte dagprogramma’s aangeboden waarin het doel van creatieve activiteiten voorop staat. Door deze activiteiten wordt de structuur, ritme en regelmaat van de cliënt vergroot en leert de cliënt zijn of haar vaardigheden te herkennen, behouden en ontwikkelen. De activiteiten bestaan onder andere uit schilderen, verven, klussen en houtbewerking.

Dagbesteding Kringloop

Op de dagbesteding van Friesland Begeleid Wonen wordt in groepsverband bijgedragen aan onder andere het vergroten van sociale contacten, het doen van creatieve werkzaamheden, het ontwikkelen van nieuwe (basis)vaardigheden, het bieden structuur en veiligheid. Door de ondersteuning op de dagbesteding kunnen cliënten doorstromen naar (vrijwilligers)werk of opleiding. De ervaring is dat dagbesteding op kleinschalig niveau een grotere bijdrage levert aan gezonde, actieve en doelgerichte invulling van de dag. Het werken hieraan heeft ook te maken met aanleren van een gezonde levensstijl, het structureren van de dag en het ontdekken van de individuele mogelijkheden.

Bij de kringloop van Friesland Begeleid Wonen kunnen cliënten vanuit verschillende participatieniveaus zichzelf ontwikkelen. De kringloop biedt ontmoeting, activering en nuttig werk. Bij de kringloop komt het communicatieve en sociale aspect richting klanten meer aan bod dan bij de creatieve dagbesteding. Activiteiten bestaan onder andere uit communicatie met klanten, het bijhouden van een kasboek, schoonmaken en het categoriseren en labelen van producten. Het doel van de kringloop is dat door het aanleren van deze vaardigheden de mogelijkheid op doorstroom naar andere vormen van participatie als werk en opleiding wordt vergroot.