Kwaliteit

Het is voor Friesland Begeleid Wonen belangrijk dat onze ondersteuning voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen binnen de zorg. Door het HKZ certificaat van Friesland Begeleid Wonen wordt beschreven dat ons kwaliteitssysteem en managementsysteem voldoet aan de kwaliteitsnormen die voor Friesland Begeleid Wonen gelden.

Friesland Begeleid Wonen is daarnaast toegelaten als zorgorganisatie op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI). Dit betekent dat de Raad van Commissarissen (RvC) als bestuursstructuur van Friesland Begeleid Wonen voldoet aan de transparantie eisen van de zorgbrede governancecode.

Daarnaast heeft Friesland Begeleid Wonen medewerkers in dienst die staan geregistreerd in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het register van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).

Friesland Begeleid Wonen is een gecertificeerde instelling voor het leveren van zorg en ondersteuning in alle gemeenten in Friesland. Dit betekend dat Friesland Begeleid Wonen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet ondersteuning door middel van zorg in natura (ZIN) kan leveren.

Friesland Begeleid Wonen is door het Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor studenten. Voor vragen over de kwaliteit van Friesland Begeleid Wonen kunt u telefonisch contact opnemen met de kwaliteitsfunctionaris via het telefoonnummer 06-21831895.

Klik hier voor de Verklaring Kwaliteitsbeleid Friesland Begeleid Wonen