Kwaliteit

Friesland Begeleid Wonen is gecertificeerd conform de internationale norm ISO 9001:2015 voor het leveren van (woon)begeleiding en dagbesteding. Met de ISO hanteert Friesland Begeleid Wonen een procesbenadering bij het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dat doel is klanttevredenheid te verhogen door te voldoen aan de eisen van klanten en belanghebbenden.

Friesland Begeleid Wonen is daarnaast toegelaten als zorgorganisatie op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI). Dit betekent dat de Raad van Commissarissen (RvC) als bestuursstructuur van Friesland Begeleid Wonen voldoet aan de transparantie eisen van de zorgbrede governancecode.

Friesland Begeleid Wonen is een gecertificeerde instelling voor het leveren van zorg en ondersteuning in alle gemeenten in Friesland. Dit betekend dat Friesland Begeleid Wonen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet ondersteuning door middel van zorg in natura (ZIN) kan leveren.

Friesland Begeleid Wonen is door het Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor studenten. Voor vragen over de kwaliteit van Friesland Begeleid Wonen kunt u telefonisch contact opnemen met de kwaliteitsfunctionaris via het telefoonnummer 06-21831895.

Klik hier voor de Verklaring Kwaliteitsbeleid Friesland Begeleid Wonen