Kwaliteit

Friesland Begeleid Wonen is constant bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en hier transparant over te zijn naar de maatschappij. Voor het ontwikkelen van onze kwaliteit, beleid en deskundigheid hebben wij een beleidsmedewerker en werkbegeleider in dienst die hier de verantwoordelijkheid voor dragen.

Friesland Begeleid Wonen is gecertificeerd conform de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 voor het leveren van (woon)begeleiding en dagbesteding. Met de ISO hanteert Friesland Begeleid Wonen een procesbenadering bij het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Elk jaar wordt dit keurmerk door een externe onafhankelijke partij getoetst.

Friesland Begeleid Wonen is een gecertificeerde instelling voor het leveren van zorg en ondersteuning in alle gemeenten in Friesland. Dit betekend dat Friesland Begeleid Wonen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) door middel van zorg in natura (ZIN) kan leveren.

Friesland Begeleid Wonen is door het Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor studenten.

Medewerkers in dienst van Friesland Begeleid Wonen zijn altijd in bezit van een afgeronde zorg gerelateerde opleiding op minimaal niveau vier. Medewerkers volgen jaarlijks conform rooster interne scholing gericht op teamdagen en intervisiebijeenkomsten. Voor een aantal specifieke onderwerpen als agressie en geweld volgen de medewerkers externe scholing bij één van onze samenwerkingspartners.

Friesland Begeleid Wonen is aangesloten bij:

  • Platform 1SociaalDomein
  • Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)
  • Mispel Klachtenadvies en Bemiddeling
  • Zorg Coöperatie Valentie