Onze zorg

Doelgroep

Jongvolwassenen vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Beschermd Wonen

Je woont op een locatie van Friesland Begeleid Wonen en ontvangt 24-7 zorg en ondersteuning in jouw eigen woning.

Ambulant

Je huurt een eigen woning en krijgt ondersteuning bij het vergroten van jouw competenties en vaardigheden om zelfstandig te (blijven) wonen.

Dagbesteding

Wij bieden op twee locaties creatieve dagbesteding en kringloopactiviteiten in Heerenveen aan.

Kwaliteit

Friesland Begeleid Wonen is gecertificeerd conform de internationale norm ISO 9001:2015 voor het leveren van (woon)begeleiding en dagbesteding.

Aanmelden

Vul de aanmeldgegevens in en wij zullen uw aanvraag z.s.m. in behandeling nemen.

Over Friesland Begeleid Wonen

Missie en visie

Onze missie is het herstellen of vergroten van de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van de cliënt. Wij hebben als zorgorganisatie een maatschappelijke verplichting om transparante, betaalbare, kwalitatief goede, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren.

Het werken op basis van de behoefte van de client staat centraal. Binnen zes weken na de start van de ondersteuning is elke cliënt in bezit van een zorgplan. Wij werken met één zorgplan die alle zorgdoelen beschrijft van begin tot het einde van de ondersteuning. Hierdoor kan er evident doelgericht gewerkt worden aan einddoelen. In dit zorgplan worden interventies en methodieken beschreven, al dan niet met een multidisciplinaire of domein overstijgende aanpak.

Wij werken met professioneel, bevlogen en gekwalificeerde medewerkers. Alle medewerkers hebben een zorg gerelateerde diploma op minimaal niveau vier. Jaarlijks zijn onze medewerkers verplicht tot het volgen van persoonlijke ontwikkelingsgesprekken, intervisie, teamdagen en (externe) trainingen.

Wij zijn kleinschalig. Hierdoor kunnen wij meer individuele betrokkenheid tonen. Juist door deze betrokkenheid hebben wij minder te maken met vooropgestelde (groepsgerichte) programma’s aangezien dit maatwerk en individuele groei in de weg staat. Onze begeleiding richt zich op jou als individu en op welke manier wij jou eigen groei en ontwikkeling kunnen stimuleren of bevorderen.

Onze ondersteuning is persoonlijk. Op elke locatie is een vast team aan collega’s. Jij krijgt als cliënt ook een vaste casemanager en, afhankelijk van jouw indicatie een vast team aan begeleiders. Door een goed afgestemd team kan er resultaatgericht gewerkt worden aan jouw doelen en hoef jij je verhaal niet opnieuw aan (nieuwe) medewerkers te vertellen.

Strategie

Het verantwoord besteden van gemeenschapsgeld staat voorop. Wij onderschrijven hiervoor de principes volgens lean management en het tegengaan van verspillingen in de zorg. Alleen hierdoor kan maatschappelijk verantwoorde en doelgerichte zorg geleverd worden.

Kort samengevat komt het erop neer dat wij activiteiten die waarde toevoegen volgens de cliënt willen versterken door bijvoorbeeld een vaste casemanager aan te wijzen voor het hele zorgtraject en vaste contactmomenten af te spreken. Activiteiten die noodzakelijk zijn, maar voor de cliënt geen waarde hebben proberen wij tot het minimum te reduceren, denk hierbij aan tuinonderhoud en rapportages. Activiteiten die niet noodzakelijk zijn en geen waarde voor de cliënt hebben vermijden wij, denk hierbij aan het opvragen en verwerken van informatie dat niet (direct) gebruikt wordt in de zorgverlening. Door op zowel organisatie als individueel niveau lean management toe te passen kom je tot doelgerichte en betaalbare zorg waarbij de organisatie de cliënt met zijn of haar hulpvraag centraal blijft stellen.

Social Return on Investment

Wij vinden het belangrijk om iets terug te doen voor de samenleving. Dit doen wij door optimaal in te zetten op her creëren van duurzame leer/werkervaringsplaatsen en ontwikkelmogelijkheden voor stagiaires en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij op verschillende manieren;
Wij leveren een bijdrage aan het opleiden van zorggerelateerde professionals op MBO en HBO niveau. We hebben doorgaans twee stagiaires per schooljaar aan het werk op één van onze locaties. Wij beschikken over alle benodigde stage erkenningen en opgeleide stagebegeleiders.
Ook leveren wij een bijdrage aan de arbeidsmarkt. Dit door het betrekken van mensen die met afstand tot de arbeidsmarkt staan.