Friesland Begeleid Wonen

Friesland Begeleid Wonen is in augustus 2016 opgericht door Youssef Youfi. Friesland Begeleid Wonen is een gecertificeerde zorgorganisatie die zorg levert aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Friesland Begeleid Wonen levert zorg op maat en biedt professionele en deskundige ondersteuning gedurende het gehele zorgtraject.

Missie
Het uitgangspunt van de ondersteuning zijn de wensen, behoeften, mogelijkheden, voorkeuren en doelen van de cliënt. Friesland Begeleid Wonen stelt zich als doel om hier, vanuit een herstelgerichte gedachte, op aan te sluiten waardoor de zelfredzaamheid, eigen kracht en maatschappelijke participatie van cliënten vergroot wordt.

Visie
Friesland Begeleid Wonen is gespecialiseerd in de ondersteuning aan een brede groep cliënten, variërend in leeftijd van 17 tot 70 jaar, met uiteenlopende psychische problematiek. Door het inzetten van een vaste casemanager en een gedragswetenschapper wordt maatwerk geboden. Tijdens de ondersteuning wordt altijd gewerkt met bewezen effectieve interventies om de zelfredzaamheid, eigen kracht en maatschappelijke participatie van de cliënt te beschermen, stabiliseren of te vergroten.

Kernwaarden
Friesland Begeleid Wonen onderscheid zich van andere organisaties door de kernwaarden die worden gehanteerd. Hieronder zullen deze verschillende kernwaarden toegelicht worden.

Cliënt centraal
Het uitgangspunt van de ondersteuning zijn de wensen, behoeften, mogelijkheden, voorkeuren en doelen van de cliënt.  Cliënten worden in alle stappen van de ondersteuning betrokken en hebben toegang tot hun dossier en rapportages. Friesland Begeleid Wonen zorgt ervoor dat cliënten betrokken worden en tekenen voor evaluatiegesprekken en zorgplannen. Friesland Begeleid Wonen initieert daarnaast medezeggenschapsbijeenkomsten waarbij cliënten kunnen meepraten over het beleid van de organisatie.

Persoonlijke benadering
Cliënten en medewerkers zijn volgens Friesland Begeleid Wonen gelijk aan elkaar en moeten op gelijke voet kunnen communiceren. Onze medewerkers plaatsen zichzelf in de ondersteuning welbewust naast de cliënt en gaan op basis hiervan het gesprek aan. Voor de cliënt moet het gevoel ontstaan dat hij/zij echt gehoord wordt en als gesprekspartner de medewerker in vertrouwen kan nemen.

Doelgericht
Friesland Begeleid Wonen werkt doel- en resultaatgericht aan de ondersteuningsdoelen van de cliënt. Door middel van halfjaarlijkse evaluaties en (dagelijkse) doelgerichte rapportages wordt gewaarborgd dat er doelgericht gewerkt wordt. Door het scoren van doelen volgens de Goal Attainment Scaling (GAS) wordt objectief vastgesteld in hoeverre de zelfredzaamheid, eigen kracht en maatschappelijke participatie van de cliënt is vergroot. Om doelgericht te kunnen werken werkt Friesland Begeleid Wonen integraal met de sociale basis, familie, eerstelijns instellingen en tweedelijns instellingen.

 Klachtenprocedure Friesland Begeleid Wonen
Privacyreglement Friesland Begeleid Wonen
Algemene voorwaarden Friesland Begeleid Wonen