Kwaliteit

Het is voor Friesland Begeleid Wonen belangrijk dat onze ondersteuning voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen binnen de zorg. Door het HKZ certificaat van Friesland Begeleid Wonen wordt beschreven dat ons kwaliteitsysteem en managementsysteem voldoet aan de kwaliteitsnormen die voor Friesland Begeleid Wonen gelden.

Friesland Begeleid Wonen is daarnaast toegelaten als zorgorganisatie op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI). Dit betekent dat de Raad van Commissarissen (RvC) als bestuursstructuur van Friesland Begeleid Wonen voldoet aan de transparantie eisen van de zorgbrede governancecode. Voor meer informatie zie het kopje RvC.

Daarnaast heeft Friesland Begeleid Wonen medewerkers in dienst die staan geregistreerd in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het register van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).

Daarnaast is Friesland Begeleid Wonen een gecertificeerde instelling voor het leveren van zorg en ondersteuning in alle gemeenten in Friesland. Dit betekend dat Friesland Begeleid Wonen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet ondersteuning door middel van zorg in natura (ZIN) kan leveren.

Friesland Begeleid Wonen is door het Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor studenten. Voor vragen omtrent de kwaliteit binnen Friesland Begeleid Wonen kunt u via het algemene nummer contact opnemen met de kwaliteitsfunctionaris.