Transparantie

Transparantie 2020
In 2020 heeft Friesland Begeleid Wonen extern geaudit door DEKRA. Naar aanleiding van deze audit is het ISO 9001:2015 keurmerk aan de organisatie toegekend.

Voor het jaar 2020 heeft Friesland Begeleid Wonen een jaarplan opgesteld.

In 2020 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.

De tevredenheid van cliënten over de begeleiding van Friesland Begeleid Wonen is gemiddeld een 8,1.

Transparantie 2019
In 2019 heeft Friesland Begeleid Wonen een auditrapport gehad van DEKRA. Uit deze rapportage zijn geen verbetermaatregelen naar voren gekomen.

Voor het jaar 2019 heeft Friesland Begeleid Wonen een jaarplan opgesteld.

In 2019 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen één klacht van een cliënt ontvangen. Deze klacht is met een positief resultaat afgerond.

De tevredenheid van cliënten over de begeleiding van Friesland Begeleid Wonen is gemiddeld een 7,9.

Transparantie 2018
In 2018 heeft Friesland Begeleid Wonen een auditrapport gehad van DEKRA. Uit deze rapportage zijn geen verbetermaatregelen naar voren gekomen.

In 2018 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.

Transparantie 2017
In 2017 is Friesland Begeleid Wonen gecertificeerd conform de eisen van het HKZ keurmerk.

In 2017 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.