Jaarverslagen

Friesland Begeleid Wonen hecht veel waarde aan transparantie en openheid in de zorg. Jaarlijks publiceren wij ons jaarverslag, waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Daarnaast publiceren wij ook jaarplannen. In deze jaarplannen geven wij een toelichting welke speerpunten voor Friesland Begeleid Wonen het komende jaar van toepassing zijn en op welke manier wij deze speerpunten willen bereiken.