Transparantie

Transparantie 2020
Voor het jaar 2020 heeft Friesland Begeleid Wonen een jaarplan opgesteld.

Transparantie 2019
In 2019 heeft Friesland Begeleid Wonen een auditrapport gehad van Dekra. Uit deze rapportage zijn geen verbetermaatregelen naar voren gekomen.

Voor het jaar 2019 heeft Friesland Begeleid Wonen een jaarplan opgesteld.

In 2019 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen één klacht van een client ontvangen. Deze klacht is met een positief resultaat afgerond.

De tevredenheid van cliënten over de begeleiding van Friesland Begeleid Wonen is gemiddeld een 7,9.

Transparantie 2018
In 2018 heeft Friesland Begeleid Wonen een auditrapport gehad van Dekra. Uit deze rapportage zijn geen verbetermaatregelen naar voren gekomen.

In 2018 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.

Transparantie 2017
In 2017 is Friesland Begeleid Wonen gecertificeerd conform de eisen van het HKZ keurmerk.

In 2017 heeft de externe klachtenfunctionaris van Friesland Begeleid Wonen geen klachten ontvangen.