Diensten

Friesland Begeleid Wonen stelt met cliënten concrete, praktische en gedragsmatige doelen waarbij de eigen kracht van cliënten vergroot wordt. Friesland Begeleid Wonen kan zowel ondersteuning bieden in de thuissituatie van de cliënt als op de beschermd woonlocatie.

Beschermd Wonen. Deze cliënten ontvangen 24 uur per dag zowel geplande als ongeplande ondersteuning en er zijn dagelijks contactmomenten.

ThuisPlus. Deze cliënten ontvangen 24 uur per dag zowel geplande als ongeplande ondersteuning. Deze cliënten huren een eigen woonruimte en ontvangen hierbij ondersteuning.

Begeleid Wonen en Thuisondersteuning. Deze cliënten ontvangen, afhankelijk van de indicatie, 24 uur per dag zowel geplande als ongeplande ondersteuning. Deze cliënten huren een eigen woonruimte en ontvangen hierbij ondersteuning.

Jeugd vanaf 17 jaar. Deze cliënten ontvangen 24 uur per dag zowel geplande als ongeplande ondersteuning. Doorstroom naar de WMO is door de brede contractering van Friesland Begeleid Wonen met alle Friese gemeenten mogelijk.

Dagbesteding. Dagen worden gestructureerd aangeboden zodat de cliënt een nuttige, prettige en plezierige daginvulling ervaart.